O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego 23-25 marca 2018 ...


Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
23-25 marca 2018

 

W dniach 23-25 marca 2018 r. w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym trwa sesja formacyjna „Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego”. Prowadzi ją Krzysztof Wons SDS - dyrektor naszego domu, a uczestniczy w niej … osób.

 

 
  

 

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle Słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę Słowem Bożym i kontemplację Miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.

 

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA I TEKSTY HOMILII
wygłoszonych w czasie sesji

---------------------------------------------------------------------

 

UDOSTĘPNIMY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI

 

---------------------------------------------------------------------

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl