O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Rekolekcje Lectio Divina 9-17 października 2019 (etapy: I i P ...


Rekolekcje Lectio Divina
9-17 października 2019
(etap I i Pogłębienie:
lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie)

 

PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

W rekolekcjach w dniach 9-17 października 2019 r. wezmą udział przede wszystkim uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Wychowawców Salwatoriańskich, którym zostanie zaproponowana lectio divina ze św. Piotrem w oparciu o Ewangelie, a wprowadzenia do modlitwy będą dawane w językach angielskim i hiszpańskim. Z tych rekolekcji mogą skorzystać również inne osoby znające języki angielski i hiszpański. W tym samym terminie proponujemy również odprawienie pierwszego etapu rekolekcji lectio divina na bazie Ewangelii według św. Marka. Dla uczestników pierwszego etapu wprowadzenia do modlitwy będą dawane w języku włoskim.

  

The spiritual retreat Lectio Divina 9-17 October 2019
[lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie]
ENGLISH
[the application form]
Lectio divina: A Spiritual Path Addressed to Everyone

  

El retiro espiritual Lectio Divina 9-17 octubre 2019
[lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie]
ESPAÑOL
[formulario de solicitud]
Lectio divina: camino espiritual para todos

  

Il ritiro di Lectio Divina 9-17 ottobre 2019
[lectio divina - Ewangelia wg św. Marka]

ITALIANO
[scheda di iscrizione]
Lectio divina: droga duchowa dla wszystkich

 

=== === ===

 

=== === ===

 

Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w CFD oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w CFD oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym.

Dynamika rekolekcji opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym: lectio (czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Rekolekcje trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

 

Warunki uczestnictwa i dobrego odprawienia rekolekcji:

  • Osobiste pragnienie i decyzja podjęcia ośmiodniowych rekolekcji przeżywanych w klimacie odosobnienia i pełnego milczenia.
  • Wcześniejsze doświadczenie modlitwy Słowem Bożym zdobyte w osobistej formacji. Jedną z form przygotowania jest Szkoła Modlitwy Słowem Bożym prowadzona regularnie w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz praktyka modlitwy Słowem Bożym w codzienności w oparciu np. o pomoc „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień” autorstwa ks. K. Wonsa SDS.
  • Umiejętność samoobserwacji i pragnienie wypowiadania przed kierownikiem duchowym swoich przeżyć, wewnętrznych napięć i trudności rodzących się podczas osobistej modlitwy słowem Bożym.
  • Istotny warunek owocnego odprawienia rekolekcji stanowi także wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia.
  • Warunkiem uczestniczenia w rekolekcjach jest również pełny udział od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia. Należy więc tak zorganizować sobie czas, aby dotrzeć na rekolekcje pierwszego dnia przed godz. 15.00 i planować wyjazd ostatniego dnia po godz. 13.30.

 

Rekolekcjach Lectio Divina odbywa się tylko po wcześniejszym nadesłaniu wypełnionego kwestionariusza. Każdy z uczestników jest przyjmowany indywidualnie i otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl