O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 84: Dojrzałość w relacjach - Mat ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 84

 

Dojrzałość w relacjach

 

Mateusz Roman Hinc OFMCap

członek Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
psycholog i psychoterapeuta, wykładowca psychologii,
zaangażowany w psychoterapię osób duchownych

 

W 84. numerze ZFD publikujemy treści, którymi Mateusz Roman Hinc OFMCap, podzielił się w czasie sesji „Dojrzałość w relacjach”. Spotkanie w ramach Szkoła Kierownictwa Duchowego odbyło się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 2-4 listopada 2018 roku.

 

*** *** ***

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Bóg jest relacją. Jest relacją Trzech Osób. A to oznacza, że człowiek, który „wyszedł z łona Stwórcy”, też jest relacją. Życie poza relacjami jest śmiercią, jest nieistnieniem. Życie bez relacji jest nieprawdziwe, sztuczne, wirtualne. Cała nasza egzystencja utkana jest z relacji. Pięknie tę prawdę wyraża mądrość żydowska. „Każde pokolenie – uczy rabin Lawrence Kushner – jest złączone z następnym przez swoje czyny. Zależymy od tych, którzy byli przed nami, tak jak kiedyś nasze dzieci będą zależne od nas. Dlatego wszystkie pokolenia są wzajemnie połączone. W ten sam sposób, w jaki połączone są pokolenia, również my jesteśmy złączeni z wszystkimi ludźmi wokół nas. (…) Jesteśmy złączeni nie tylko z ludźmi, którzy żyli na długo przed nami i z tymi, którzy będą żyć, kiedy my umrzemy, lecz z ludźmi żyjącymi teraz i z ludźmi, których nie znamy. Niewidzialne linie zależności są wszędzie, jakby miliony świetlistych nici wiązały nas ze wszechświatem, a wszechświat z nami. Nic nigdy nie jest oddzielone, samotne. Wszyscy jesteśmy częściami jednego, wielkiego organizmu”. Martin Buber dopowie, że nic nie jest ważniejsze niż związek między dwojgiem ludzi i że niewidzialne linie powiązań, łączące ludzi ze sobą nawzajem, łączą ich również z Bogiem. Kiedy jako ludzie wierzący wyznajemy, że Bóg jest jeden, przypominamy sobie, że wszystko i wszyscy są połączeni – że wszystko jest w Jednym.

Lecz prawda ta stawia nas także wobec dużej odpowiedzialności za siebie samych nawzajem. Zdrowe relacje – zdrowy organizm, chore relacje – chory organizm. Jesteśmy odpowiedzialni za dojrzewanie do relacji i w relacjach. W świecie polaryzują się dwie rzeczywistości: z jednej strony ogromny głód relacji, a z drugiej nasilający się kryzys relacji, niemal lęk przed budowaniem bliskich relacji czy wręcz ucieczka od relacji.

Żyjemy w świecie, w którym komunikacja na poziomie techniki rozwija się w szalonym tempie. Mamy coraz to szybsze komunikatory, a tymczasem nierzadko oddalamy się od siebie. Komunikujemy się ze sobą w szalonym tempie, wielorako, a jednocześnie nie potrafimy się ze sobą spotykać, rozwijać bliskich więzi. Mamy komunikatory, ale nie mamy relacji. Coraz mniej komunikujemy się ze sobą na żywo. Stajemy się „autystyczni” paradoksalnie właśnie dlatego, że skupiamy się na komunikatorach, zamiast na relacjach z drugimi osobami. Niemożliwe jest budowanie dojrzałych relacji wyłącznie poprzez zanurzenie się w wirtualnym świecie; kontakt jedynie przez komunikatory, nawet te najnowszej generacji, tego nie zapewni. Samo sprawne komunikowanie się jeszcze nie gwarantuje doświadczenia bliskich relacji.

Relacje buduje się twarzą w twarz, ponieważ tak zostaliśmy stworzeni. Bóg nas stworzył osobiście, przekazał nam swoją miłość „twarzą w twarz”. Życie bez relacji, bez więzi budowanych twarzą w twarz jest iluzją. Relacje są fundamentem życia. Poczynamy się dzięki relacjom, rozwijamy przez relacje i spełniamy w relacjach. Jakie osoby, takie relacje; jakie relacje, takie życie. Dojrzałe relacje zależą od dojrzałości osób, które je tworzą. O pogłębionych rzeczywistych relacjach decyduje nie komunikator najnowszej generacji, ale dojrzałość osób. Spotykają się żywe osoby, słuchają siebie, rozmawiają ze sobą. To osoby i ich poziom dojrzałości decyduje o jakości relacji, a jakość relacji o jakości życia.

Ojciec Mateusz Hinc, kapucyn, Autor niniejszych rozważań [zeszyt ten zawiera rozważania Autora, które są zapisem konferencji „Dojrzałość w relacjach” wygłoszonych w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego podczas sesji weekendowej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w dniach 2-4 listopada 2018 roku] , od samego początku daje do zrozumienia, że „dojrzałe życie rozwija się dzięki dojrzałym relacjom” i że „brak relacji z drugim człowiekiem jest często główną przyczyną ogromnych osobistych trudności, a niekiedy – i to wcale nierzadko – przyczyną zaburzeń”. Można by streścić myśl Autora retoryczną sentencją: „Powiedz mi coś o swoich relacjach, a je będę mógł ci powiedzieć coś o twojej dojrzałości”. Przystąpmy do lektury rozważań z życzeniem samego Autora: „Życzę budowania relacji. Dojrzałych relacji, bo one winny zaowocować poczuciem szczęścia”. Dziękujemy o. Hincowi za zgodę na opublikowanie niniejszych konferencji i za lata wiernej przyjaźni oraz życzliwej współpracy z naszym Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Krzysztof Wons SDS

 

*** *** ***

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej 
  • Relacje w Piśmie Świętym.
  • Dojrzałość psychiczna.
  • Relacja z Bogiem.
  • Przyczyny trudności w relacjach. Czego się wystrzegać?
  • Budowanie relacji dojrzałych.
  • Praktyka dojrzałych relacji.
  • Pytania i odpowiedzi.

 

---------------------------------------------------------------------

 


 

---------------------------------------------------------------------

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl