O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Szkoła Wychowawców WSD
Rekolekcje Lectio Divina 9-17 X 2019 (EN, ES, IT) - nagrania homilii
Nagrania homilii wygłoszonych w czasie rekolekcji, odsyłacze do tekstów i tłumaczeń.

Zbliżać się do Słowa z sercem uległym i... – Piotr Szyrszeń SDS
2019-10-17 - Acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante [ES].
2019-10-17 - To approach the Word with a docile and prayerful heart [EN].
2019-10-17 - Avvicinarsi alla Parola con cuore docile e orante [IT].

Bądźmy wyrozumiali, posłuszni i miłosierni! – Nelson Barbieri SDS
2019-10-16 - Seamos comprensivos, dóciles y misericordiosos! [ES].
2019-10-16 - Let s be understanding, docile and merciful! [EN].
2019-10-16 - Cerchiamo di essere comprensivi, docili e misericordiosi! [IT].

Ku temu, co istotne - Krzysztof Gasperowicz SDS
2019-10-15 - Towards what is essential [EN].
2019-10-15 - Hacia lo que es esencial [ES].
2019-10-15 - Verso ciò che è essenziale [IT].

Centrum, które decyduje o rozwoju lub cofaniu się – Krzysztof Wons SDS
2019-10-14 - Il centro che decide dello sviluppo o del recesso [IT].
2019-10-14 - The center that decides on development or withdrawal [EN].
2019-10-14 - El centro que decide sobre el desarrollo o la retirada [ES].

Kto wierzy w Boga, wraca, aby podziękować i… – Nelson Barbieri SDS
2019-10-13 - El que cree en Dios vuelve a dar gracias y… [ES].
2019-10-13 - He who believes in God gives thanks again and… [EN].
2019-10-13 - Colui che crede in Dio rende grazie ancora e… [IT].

Panie, otwórz wargi moje…! - Rafał Ziajka SDS
2019-10-12 - O Lord, open my lips…! [EN].
2019-10-12 - Señor, abre mis labios…! [ES].
2019-10-12 - Signore, apri le mie labbra…! [IT].

Maryja formuje nas do życia w rytm tego Dziecka – Piotr Szyrszeń SDS
2019-10-11 - María nos forma a vivir al ritmo de este Niño [ES].
2019-10-11 - Mary forms us to live to the rhythm of this Child [EN].
2019-10-11 - Maria ci forma per vivere al ritmo di questo Bambino [IT].

O. Jordan: „Uwielbiaj z całego serca Ducha Świętego…” - Krzysztof Gasperowicz SDS
2019-10-10 - Fr. Jordan: “Honor the Holy Spirit greatly…” [EN].
2019-10-10 - P. Jordan: “Venera con autenticidad al Espíritu Santo…” [ES].
2019-10-10 - P. Jordan: “Venera molto lo Spirito Santo…” [IT].

Najważniejsze jest: kim jestem przed Ojcem - Krzysztof Wons SDS
2019-10-09 - La cosa più importante: chi sono io davanti al Padre [IT].
2019-10-09 - The most important thing: who I am before the Father [EN].
2019-10-09 - Lo más importante: quién soy ante el Padre [ES].

[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl