2019-01-25, Jak żyć słowem Bożym na co dzień? – SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM prowadzi: Krzysztof Wons SDS

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie udziału w sesji
w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
Prosimy o uważne wypełnienie poszczególnych pól.
W razie pytań prosimy o kontakt.


Pozostałe części formularza będą pojawiały się stopniowo w miarę wypełniania poszczególnych pól.
należy zaznaczyć jedną z opcji

Na obecną chwilę nie ma możliwości zgłoszenia swojego udziału z zamieszkaniem.
MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO JAKO OSOBA DOCHODZĄCA
bez noclegów i posiłków.
.

Uwaga!

Ze względu na koszty organizacyjne przyjęcie na sesję dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto:
PKO BP II /O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342
Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł.;
osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł.
W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.


Imię, którym się posługuję,
np. imię zakonne


adres poczty elektronicznej (E-mail)

Sprawdź poprawność adresu email.
Po skutecznym wysłaniu zgłoszenia otrzymasz dwie wiadomości email.
Pierwsza, generowana automatycznie, jest tylko potwierdzeniem otrzymania przez nas zgłoszenia.
Druga będzie odpowiedzią co do przyjęcia na spotkanie.

Numer telefonu kontaktowego

dozwolone są tylko cyfry,np. 0048122692397, lub 694448170
bez spacji i myślników


Jeżeli Polska, to nie potrzeba nic zmieniać

W przypadku adresów spoza Polski, cały adres należy wpisać w polu Adres

kod pocztowy

Miejscowość

W tym polu można wpisać aktualnie pełnioną funkcję lub wykonywany zawód

Wybierz rok urodzenia. Jeżeli na tej liście nie ma Twojego roku urodzenia, to nie ukończyłeś 18 roku życia.


Zbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym przypadku nie są przekazywane poza Centrum Formacji Duchowej.

To pole ma pomóc w zabezpieczeniu przed użyciem formularza niezgodnie z jego przeznaczeniem

Ze względów organizacyjnych przydzielanie pokoi jednoosobowych należy do organizatorów. Prosimy w tej materii o postawę pełnego zrozumienia.