O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ewangelia Dzieciństwa według św. Mateusza i św. Łukasza (MP3) ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna
   
 

Ewangelia Dzieciństwa
według św. Mateusza i św. Łukasza

(MP3)  

 

Innocenzo Gargano OSBCam.
włoski mnich kameduła,
wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich,
wykładowca na papieskich uczelniach rzymskich,
promotor lectio divina we współczesnym Kościele

 

Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu wi­dze­nia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Zwiastowanie Maryi (Łk 1, 26-38).
 • Konferencja II:
  Zwiastowanie Józefowi (Mt 1, 18-25).
 • Konferencja III:
  Opowiadanie o narodzeniu Jezusa (Łk 2, 1-20).
 • Konferencja IV:
  Kontekst narodzin Jezusa w Ewangelii Mateusza
  – Mędrcy i gwiazda (Mt 2, 1-12).
 • Konferencja V:
  Jezus w świątyni (Łk 2, 21-38).
 • Konferencja VI:
  Rzeź niewinnych dzieci, ucieczka do Egiptu i powrót z Egiptu (Mt 2, 13-23).

 

Nagrania dokonano w czasie sesji rekolekcyjnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl