O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na rok 2020< ...


 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2019 - od 2 września 2019,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2019 - od 2 stycznia 2020.

  


www.cfd.sds.pl/rozbudowa

  

STYCZEŃ

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2019 - 5 stycznia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
8-16 stycznia 2020

  

„Czy chcesz być zdrowy?”
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
17-19 stycznia 2020
Co dobrego może być w trwaniu w chorobie? Czy mogę mieć z tego tytułu jakieś profity? Takie pytania mogą wydawać się absurdalne. Ale czy na pewno? Jezus przychodzi leczyć chorych, nie ich choroby. To, co pochodzi z ciała, jest jedynie wskazówką do odkrywania głębi drugiego człowieka. Dlatego Jezus pyta chorych: „Czy chcesz być zdrowy?”. Na to pytanie i jemu podobne będziemy starali się odpowiedzieć, rozważając historię człowieka uzdrowionego nad sadzawką Betesda.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Katarzyna Kamińska – nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy; doskonali także swoje umiejętności prowadzenia warsztatów w Polskim Instytucie Psychodramy.
Uwaga! Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary opłaconego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP/O Kraków PL 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Jak żyć słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
24-26 stycznia 2020
Sesja przeznaczona jest dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą w prowadzeni w metodę modlitwy słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 03-12-2019]

  

LUTY

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
29 stycznia - 6 lutego 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Synod Prowincjalny
Polskiej Prowincji Salwatorianów
10-12 lutego 2020
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

„W zwoju Księgi o mnie napisano” (Ps 40, 8).
Moje życie w Księdze Psalmów.
Dni pustyni z kardynałem Luisem Tagle
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
14-16 lutego 2020
Wersety psalmów oddychają ludzkimi historiami i modlitwami. Słychać w nich radosne głosy uwielbienia, dziękczynienia, ale także szloch i krzyk wydobywający się z głębokości człowieczego cierpienia. Jest w nich ludzki pokój i gniew, radość i złość, błaganie i przepraszanie. Na wszystkich stronicach psałterza utkanych z ludzkich losów niezmiennie obecny jest Bóg. Słucha naszych psalmowych modlitw i jęków. Dni pustyni będą pomagały w odkrywaniu własnego życia we wnętrznościach natchnionych psalmów: „W zwoju Księgi jest o mnie napisane”. W programie: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, w prowadzenia do osobistej modlitwy psalmami. Zostanie także zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni.
PROWADZI: kard. Luis Antonio Tagle
prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów (2019-),
przewodniczący Caritas Internationalis (2015-),
arcybiskup Manili na Filipinach (2011-2019), rekolekcjonista.

  

Pokuta i przebaczenie.
Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem
SZKOŁA BIBLIJNA
21-23 lutego 2020
Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej będzie lektura całej Księgi Joela, tak by uchwycić zasadnicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia. Ponadto sesja ta będzie próbą odpowiedzi na pytanie o związek katastrof globalnych i indywidualnych z grzechem.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak
– wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.

 

luty / MARZEC

  

Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
28 lutego – 1 marca 2020
Miłość, która jest hojnym darem Ducha Świętego, wymaga z naszej strony postawy czystości serca. Tę zdobywamy poprzez samozaparcie i trud, przez dążenie do wewnętrznej wolności oraz dzięki dyscyplinie myśli i uczuć.
PROWADZI: Józef Augustyn SJ – rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej.

  

Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?
SESJA FORMACYJNO-MODLITEWNA DLA REKTORÓW, OJCÓW DUCHOWNYCH I INNYCH WYCHOWAWCÓW SEMINARYJNYCH
3-5 marca 2020
Każdy z dni tej sesji będzie mieć własną specyfikę, tematykę i dynamikę. Punktem wyjścia w planowanej refleksji jest świadomość tego, że celem formacji jest kształtowanie w wychowanku wewnętrznego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Nie wystarczy zewnętrzna poprawność zachowań i postaw. Konieczna jest praca nad wewnętrznym światem wychowanka, nad wewnętrznymi mechanizmami, także nad tymi, których nie jest świadomy zarówno na poziomie zmysłów, doznań, emocji, jak i uczuć, pragnień, namiętności. Towarzyszenie wychowankowi ma prowadzić od edukacji do formacji. W edukacji chodzi o uświadomienie własnych zasobów i niespójności, a także wychowanie do czujności i do rozeznawania. Formacja ma prowadzić do wewnętrznego ukształtowania w wychowanku usposobienia i uczuć Dobrego Pasterza. Chodzi więc o wychowanie integralne, które docierać będzie do wszystkich zasobów i ran osoby, do wszystkich sfer jej osobowości, bez pominięcia żadnego z jej obszarów.
PROWADZĄ: Amedeo Cencini FdCC (1. dzień sesji), Krzysztof Wons SDS (2. dzień sesji), bp Damian Bryl, ks. Tomasz Trzaskawka, ks. Wojciech Mleczko CR i ks. Wojciech Wójtowicz (3. dzień sesji).
- zapowiedź i informacje organizacyjne >>>.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja V
9-13 marca 2020

  

Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
20-22 marca 2020
Najwięcej cierpienia w ludzkich historiach pochodzi nie z doznanej krzywdy, ale z braku przebaczenia. Gdy grzech krzywdy zostaje pochłonięty przez miłość, goją się nawet największe i długoletnie rany. Przekonuje o tym historia Józefa Egipskiego. Uczestnicy sesji zostaną zaproszeni do podjęcia w świetle Słowa drogi, którą Józef Egipski przeszedł wraz ze swoją rodziną: od uwolnienia z poczucia krzywdy do podarowania i przyjęcia przebaczenia.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

  

marzec / KWIECIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
24 marca – 1 kwietnia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
3-5 kwietnia 2020
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
14-18 kwietnia 2020
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie - prowadzi: Krzysztof Wons SDS)
25 kwietnia – 3 maja 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Jak modlić się liturgią?
SZKOŁA WIARY
8-10 maja 2020
Duch liturgii cechuje się autentyczną pobożnością, oddawaniem chwały Bogu czy dziękczynieniem. By to odkryć, trzeba wniknąć w konkretne gesty rytualne i słowa modlitw. Temu właśnie będzie służyła ta sesja. Chodzi nie tylko o to, aby modlić się w czasie liturgii, ale żeby modlić się liturgią: wszystkimi słowami modlitw, śpiewami, wszystkimi zmysłami, gestami i postawami ciała. W czasie sesji będziemy uczyli się praktykować to, co Kościół od starożytności nazywa mistagogią: będziemy wchodzić coraz głębiej w celebrowane misterium przez odkrywanie znaczenia i symboliki rytuału.
PROWADZI: ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej,
dogmatyk i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii
i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja VI
18-22 maja 2020

  

maj / CZERWIEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina z Maryją - prowadzi: Joachim Stencel SDS)
25 maja – 2 czerwca 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Opatrzność Boża stworzyła mnie
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
12-14 czerwca 2020
Stworzenie nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest w drodze do doskonałości, a Stwórca z miłością i mądrością prowadzi je, podtrzymuje i… pozwala mu działać, bo w realizacji swego zamysłu posługuje się współudziałem stworzeń. Może też wyprowadzić dobro ze skutków zła, fizycznego czy moralnego, spowodowanego przez nie. Prowadzeni słowem Bożym z Pisma Świętego i Katechizmu, także od czcigodnego sługi Bożego o. Franciszka Jordana, pragnącego być „tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności”, będziemy uczyć się ufności i cierpliwości, by dojść do celu, a nie zatrzymać się w połowie drogi.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

  

Rekolekcje dla rodziców
i rodzin salwatorianów
18-21 czerwca 2020
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
22-30 czerwca 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

LIPIEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
2-10 lipca 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

SIERPIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina ze św. Franciszkiem z Asyżu - prowadzi: Michał Deja OFMCap)
4-12 sierpnia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
17-25 sierpnia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Ewangelizacja wśród swoich. Mt 10
SZKOŁA BIBLIJNA
28-30 sierpnia 2020
Jezus wzywa do ewangelizacji wśród swoich: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. I dodaje: „Posyłam was jak owce między wilki”. Ma na myśli nie pogan i nie Samarytan. Z bólem myśli o owcach, które zamieniły się w wilki. Mówi: „posyłam was do nich …na świadectwo!” – nie na dyskusje, doktrynalne spory. Owca, która stała się wilkiem, ma w sobie ciągle znajomość Ewangelii. Nie potrzebuje perswazji. Do zmiany postawy może ją skłonić jedynie przykład tych, którzy Ewangelią żyją.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca aktualizacja: 02-01-2020]

  

WRZESIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
2-10 września 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja VII
14-18 września 2020

  

Rekolekcje dla salwatorianów
21-25 września 2020
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

„Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
25-27 września 2020
Wydaje się dość dziwne, że we współczesnym świecie można wskazać krzyż jako drogę życia i prawdziwego szczęścia. Jezus mówi do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Jak pojmuję te słowa? Czy na pewno biorę swój krzyż – to znaczy swoje życie, aby iść za Chrystusem? Czy może bliscy lub jakieś wydarzenia obciążyły mnie cudzymi krzyżami, które nie są potrzebne do spotkania z Bogiem, a mogą być przeszkodą w spotkaniu z sobą i drugim człowiekiem? To badanie własnego życia – swojego krzyża może być zaproszeniem do drogi prawdziwego szczęścia.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Anna Łoboda – nauczyciel, pedagog, katecheta, trener dramy, asystent psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, lider bibliodramy.
Uwaga! Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary opłaconego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP/O Kraków PL 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

PAŹDZIERNIK

  

Jezu, ufam Tobie! Co to znaczy zaufać Bożemu miłosierdziu?
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 października 2020
Ufność jest najcenniejszym owocem doświadczenia wiary - prowadzi: do oddania i powierzenia się Bogu. Mówi o jakości relacji z Nim. Wiara bez ufności może prowadzić do jej intelektualizacji i ideologizacji, zaś ufność bez wiary byłaby pozbawiona obiektywnego punktu odniesienia, niestabilna. Wiara w miłosierdzie Boga bez zaufania Jego miłosierdziu może okazać się jedynie teoretycznym poznaniem. Ufność w miłosierdzie jest osobistym doświadczeniem miłosierdzia, którego integralną częścią jest otwarcie się na przebaczenie. Uczestnicy będą odkrywali znaczenie i głębię aktu zaufania, jaki zawiera się w wezwaniu: „Jezu, ufam Tobie”.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

The spiritual retreat Lectio Divina 8-16 October 2020
[A retreat with St. Peter. Acts of the Apostles]
ENGLISH
[the application form]
El retiro espiritual Lectio Divina 8-16 octubre 2019
[Ejercicios espirituales con san Pedro. Hechos de los Apostoles]

ESPAÑOL
[formulario de solicitud]
Il ritiro di Lectio Divina 8-16 ottobre 2019
[ll Vangelo secondo san Matteo]

ITALIANO
[scheda di iscrizione]

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja VIII
19-23 października 2020

  

Jak towarzyszyć osobom w kryzysie?
Sesja dla przełożonych, formatorów i formatorek
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
27-29 października 2020
Na drogę towarzyszenia osobom w kryzysie warto wziąć ze sobą dwa słowa klucze: kryzys i wzrost. Pierwsze chroni nas przed zaklinaniem rzeczywistości, a drugie przed smutnym regresem. Towarzyszenie osobom w kryzysie jest wyzwaniem do odbycia wspólnej wyboistej i krętej drogi, prowadzącej do rozwiązania kryzysu. Podjęcie roli towarzyszenia wymaga nie tylko gorliwości i wielkoduszności, ale także umiejętności radzenia sobie z obciążeniami, które się na tej drodze pojawiają. Krótko mówiąc: w trakcie sesji skupimy naszą uwagę na osobie będącej w stanie kryzysu i na osobie towarzyszącej, czyli świadczącej stosowną pomoc.
PROWADZI: Bogusław Szpakowski SAC – kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

LISTOPAD

  

Działanie dobrych i złych duchów. Sztuka rozeznawania
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
6-8 listopada 2020
W podejmowaniu decyzji potrzebujemy rozeznawania duchowego, ponieważ jesteśmy „terenem” oddziaływania dobrych i złych duchów. Bóg posyła nam dobre duchy, aby pomagały w rozeznawaniu Jego woli i podążaniu za nią. Złe duchy usiłują przeszkadzać na tej drodze i zwodzić, kusząc pod pozorem dobra. Uczestnicy sesji będą uczyli się, jak rozeznawać działanie dobrych i złych duchów, aby wybierać Boże drogi ku pełni życia i odrzucać to, co od Boga oddala. Skorzystamy z mądrości ojców pustyni i z reguł o rozeznawaniu duchów według św. Ignacego z Loyoli.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Lęk w Biblii
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
12-15 listopada 2020
Lęk jest jednym z fundamentalnych stanów kondycji ludzkiej. Obecny w naszych myślach, uczuciach, w naszej woli, dotyka każdego bez względu na wiek, pochodzenie, stan życia czy piastowane stanowisko. Bóg zna nasze lęki. Mówi do nas w Biblii także w stanach naszych lęków. Wychowuje do wolności pośród lęków i pomaga nam je przewartościować. Biblia przekonuje, że Bóg jest większy od naszych największych lęków. W programie sesji: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącymi, w prowadzenia do osobistej modlitwy. Zostanie także zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni.
PROWADZĄ: Bruna Costacurta – wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Danuta Piekarz – wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Lectio. Duchowa lektura Pisma Świętego: Duch jest już w literze
SZKOŁA LECTIO DIVINA
17-19 listopada 2020
Słuchanie słowa Bożego dokonuje się najpierw przez czytanie Biblii. Jak czytać Biblię, aby usłyszeć Słowo? W czasie sesji zostaną wskazane najważniejsze kryteria dla pogłębionego czytania Pisma Świętego. Sesja przygotowująca rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem oraz dla animatorów grup biblijnych. Przeznaczona dla księży, osób konsekrowanych, którzy są na drodze lectio divina i osobiście korzystają z formacji rekolekcyjnej CFD w programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina w wierze”.
PROWADZĄ: Lorenzo Saraceno OSB Cam – kameduła z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), filolog, propagator lectio divina, współpracuje z CFD; Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Na głębinach Słowa.
Dotykanie zranionego Boga.
Lectio divina z apostołem Tomaszem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
27-29 listopada 2020
Mojego Zbawiciela rozpoznaję po moich ranach, które wziął na siebie. Krwawiący bok Jezusa mówi mi, że najbardziej rani Go moja niewiara w Jego miłość. Mówi do mnie jak do Tomasza: „Włóż rękę do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem”. Pójdziemy drogą (nie)wierzącego Tomasza, który w zranionym Jezusie rozpoznaje zranionego Boga. Razem z nim będziemy uczyli się wyznawać Mu z tęskniącą miłością: „Pan mój i Bóg mój”. Z tym wyznaniem wejdziemy w pierwsze godziny adwentowej tęsknoty za Zbawicielem. Będziemy czekali na Niego, aby Go zobaczyć i dotknąć jak Tomasz w Wieczerniku.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

GRUDZIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Dawid – pasterz i król „według Bożego serca”. 1 i 2 Księga Samuela - prowadzi: Piotr Szyrszeń SDS)
2-10 grudnia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja IX
14-18 grudnia 2020

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2020 – 5 stycznia 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2020

  

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl