O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – Niedziela Chrztu Pańskiego &# ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego (rok A)
12 stycznia 2020 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?». Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. a oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»”.

(Mt 3, 13-17 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność nie od wizyty w Jerozolimie, w świątyni. On idzie nad rzekę Jordan. Nie jest to bynajmniej wyprawa turystyczna czy krajoznawcza. On tam przyszedł nie po to, aby się w tej rzece wykąpać, ale zanurzając się w jej wodach, przyjmując chrzest od Jana, okazać swoją solidarność z grzesznym człowiekiem( ale nie z grzechem ), także ze mną. Ta solidarność ostatecznie zaprowadzi Jezusa na Golgotę i na krzyż, gdzie dopełni się tajemnica mego zbawienia.

Czy ja jestem solidarny z Jezusem? Jak tą solidarność wyrażam na co dzień? Czy ta solidarność wyraża się moim zmaganiem z tym co grzeszne w życiu, w otwartości na tajemnicę Bożego miłosierdzia, z którego regularnie korzystam w sakramencie pokuty?

W czasie chrztu nad Jordanem Jezus zostaje uznany przez Ojca jako Syn umiłowany, cieszący się Ojcowskim upodobaniem, Syn, który wypełni Jego plan zbawienia człowieka. Ja też w czasie chrztu zostałem umiłowany przez Pana Boga, napełniony Jego darami. Pan Bóg liczy, że i ja wypełnię w życiu Jego wolę i uczynię to nie z przymusu, ale z upodobaniem.

Czy to czynię? Czy umiłowanie, upodobanie przez Pana Boga jest dla mnie z jednej strony wielkim wyróżnieniem a z drugiej wielkim zobowiązaniem? Czy zdaję sobie sprawę, że na Bożą miłość nie muszę zapracowywać, ale na nią się otworzyć, ją przyjąć, dobrze, owocnie ją w życiu wykorzystać? Jak wygląda na co dzień moje upodobanie w Bożych sprawach? Czy ono się pogłębia czy może słabnie? Co czynię, aby je ożywić, umocnić, kiedy słabnie, kiedy wszystkie inne sprawy a nie Boże są ważniejsze?

Pomodlę się o dobre i owocne wykorzystanie w życiu daru chrztu świętego, o solidarność serca i życia z Jezusem Chrystusem, o codzienne, konkretne a nie tylko teoretyczne upodobanie w Bożych sprawach.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa…
(Ps 29, 3-4)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan ześle pokój swojemu ludowi!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl