O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „Bóg posługuje się czasem, aby zrealizować zamysły swoj ...


„Bóg posługuje się czasem,
aby zrealizować zamysły swojej Opatrzności”.

Z dziennika duchowego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

 

#ZJordanemKuBeatyfikacji


[grafika: Wolontariat Misyjny Salvator]

 

„Bóg posługuje się czasem, aby zrealizować zamysły swojej Opatrzności”. 52-letni o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan zapisał te słowa w swoim dzienniku duchowym w 1900 r. Znaleźć je można w jednym z żywotów św. Franciszka Salezego („Leben des heiligen Franz von Sales, Fürstbischofs von Genf. Sechstes Buch: Von der Gründung des Ordens der Heimsuchung bis zum Tode des Heiligen im Jahre 1622, Regensburg 1871). *

Opowiedziano tam następującą historię. Pół godziny drogi od Annecy znajdowało się opactwo św. Katarzyny, zamieszkane przez siostry zakonne z zakonu św. Bernarda, które jednak, w połowie zeświecczone, stanowiły przyczynę zmartwień i trosk biskupa Genewy. Ponieważ siostry nie służyły Bogu tak, jak powinny, postanowił spróbować obudzić w nich bardziej zakonnego ducha. W tym celu często odwiedzał ich klasztor i wskazywał im dobitnie, a jednocześnie łagodnie, na ich obowiązki. Jego interwencje przyniosły tylko połowiczny skutek. Jego napomnienia zrobiły wrażenie na pięciu z nich; niestety, opatka z czterema innymi siostrami zdecydowanie sprzeciwiała się jakiejkolwiek reformie. Bp Genewy nie mógł podjąć bardziej zdecydowanych kroków bez zgody czynników zewnętrznych, między innymi Stolicy Apostolskiej i Trybunału w Turynie, a takowej nie otrzymywał, mimo że napisał w tym celu ponad sto listów. Pięć zakonnic o dobrym nastawieniu, które pragnęły reformy, niecierpliwiło się tą sytuacją i naciskało na biskupa, aby nie czekał dłużej, ale sam zabrał się do pracy. Ten odpowiedział, że powinny złagodzić tę nadmierną gorliwość i być cierpliwe. „Sprawa nie może zostać rozstrzygnięta w jeden dzień, mówił; MÓDLCIE SIĘ, MILCZCIE, BĄDŹCIE CIERPLIWE, A WSZYSTKO OBRÓCI SIĘ NA DOBRE, GDY NADEJDZIE CHWILA PRZEWIDZIANA W ZAMYŚLE BOŻYM; ale przede wszystkim bądźcie łagodne i pokornego serca. (…) BÓG POSŁUGUJE SIĘ CZASEM, ABY ZREALIZOWAĆ ZAMYSŁY SWOJEJ OPATRZNOŚCI”, pisał później do siostry de Ballon, która była pierwszą przełożoną bernardynek reformowanych. Święty biskup, Franciszek Salezy, zwracał uwagę niecierpliwym siostrom, że duch ludzki kocha wygodę i własny osąd. Dlatego nie można się dziwić, gdy plany i myśli innych, choćby święte, napotykają opór. „Zachowajcie spokój, znoście spokojnie, czekajcie spokojnie, a Bóg, który jest Bogiem odpoczynku i pokoju, pośród tego zamieszania, skieruje wszystko ku swojej chwale. Zróbcie dobre zbiory, teraz jest czas. Zbierzcie błogosławieństwa, które mogą wyniknąć z tych przeciwności; w jeden dzień zbierzecie ich więcej niż w innym czasie zebrałybyście w dziesięć dni. BÓG BĘDZIE MÓWIŁ ZA TYCH, KTÓRZY MILCZĄ. BĘDZIE TRIUMFOWAŁ DLA TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ. WYNAGRODZI CIERPLIWOŚĆ PRZEZ SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE”.

Zaznaczone wyżej zdania, choć w innej kolejności niż w przytoczonym w żywocie opowiadaniu, o. Jordan przepisał do swojego dziennika duchowego, w styczniu lub w pierwszej połowie lutego 1900 r.: „Bóg będzie mówił za tych, którzy milczą. Będzie triumfował dla tych, którzy cierpią. Wynagrodzi cierpliwość przez szczęśliwe zakończenie. Bóg posługuje się czasem, aby zrealizować zamysły swojej Opatrzności. Módlcie się, milczcie, bądźcie cierpliwi, a wszystko obróci się na dobre, gdy nadejdzie chwila przewidziana w zamyśle Bożym” (DD II 22).

* Notatka ta została w oryginale sporządzona w języku niemieckim: „‘Gott wird für Jene reden, welche schweigen; er wird triumphieren für Jene, die leiden und die die Geduld durch einen glücklichen Ausgang belohnen’. S. Fr. v. Sal. Gott bedient sich der Zeit zum Verwirklichung der Ratschlüsse seiner Vorsehung. ‘Betet, schweigt, seid geduldig, und Alles wird sich machen, wenn der im Rathschlusse Gottes bestimmte Augenblick gekommen ist’” - DD II 22). Ks. Tymoteusz Edwein SDS w swoim komentarzu do dziennika duchowego ogranicza się jedynie do stwierdzenia: „Jordan nie podaje źródła, z jakiego zaczerpnął wypowiedź biskupa Genewy (...). Słowa św. Franciszka Salezego naświetlają głęboko przeżycia i doświadczenia Jordana jako Założyciela, a Jordan uświadamia sobie, że Bóg ma ‘swój czas’, który nie jest naszym czasem; por. Ef 1, 11 oraz Jr 23, 18. Cytat ten pochodzi prawdopodobnie z tego samego źródła, co poprzedni”.

PSz

 

 

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl